Danh mục phim
Đăng nhập để chọn phim
Số điện thoại
Mật khẩu
Nhớ tài khoản
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Thành
Hỗ trợ trực tuyến
Hoàng Anh
Thông tin hữu ích
Số người online: 144
Lượt xem trong ngày: 204
Lượt xem trong tuần: 5,831
Lượt xem trong tháng: 345,159
Lượt xem toàn bộ: 5,000,034
Phim Game Thiết bị
Phim HD châu Mỹ - Âu
Mã: 105927
Đã chọn: 0
2018
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
3.0 GB
94 Phút
Mã: 105924
Đã chọn: 0
2017
HD720
Phim lẻ
Phụ đề
1.3 GB
108 Phút
Mã: 105923
Đã chọn: 0
2018
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
1.2 GB
99 Phút
Mã: 105922
Đã chọn: 0
2018
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
1.2 GB
100 Phút
Mã: 105921
Đã chọn: 0
2018
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
1.4 GB
100 Phút
Mã: 105920
Đã chọn: 0
2018
mHD
Phim lẻ
Phụ đề
0.6 GB
89 Phút
Mã: 105918
Đã chọn: 0
2016
HD720
Phim lẻ
Phụ đề
1.0 GB
98 Phút
Mã: 105917
Đã chọn: 0
2018
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
2.0 GB
98 Phút
Mã: 105914
Đã chọn: 0
2013
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
2.5 GB
157 Phút
Mã: 105912
Đã chọn: 0
2018
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
7.6 GB
104 Phút
Mã: 105911
Đã chọn: 0
2018
HD720
Phim lẻ
Phụ đề
3.0 GB
97 Phút
Mã: 105910
Đã chọn: 0
2018
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
14 GB
117 Phút
Phim HD châu Á
Mã: 105926
Đã chọn: 0
2018
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
1.6 GB
123 Phút
Mã: 105925
Đã chọn: 0
2017
HD720
Phim lẻ
Phụ đề
1.3 GB
106 Phút
Mã: 105919
Đã chọn: 0
2018
HD720
Phim lẻ
Phụ đề
0.9 GB
114 Phút
Mã: 105916
Đã chọn: 0
2018
HD720
Phim lẻ
Phụ đề
1.1 GB
97 Phút
Mã: 105898
Đã chọn: 0
2018
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
5.6 GB
103 Phút
Mã: 105894
Đã chọn: 0
2018
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
4.3 GB
109 Phút
Mã: 105883
Đã chọn: 0
2014
HD720
Phim lẻ
Thuyết minh
3.9 GB
114 Phút
Mã: 105880
Đã chọn: 0
Mã: 105879
Đã chọn: 0
2018
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
0.5 GB
100 Phút
Mã: 105866
Đã chọn: 0
2017
HD1080
Phim lẻ
Thuyết minh
9.3 GB
100 Phút
Mã: 105860
Đã chọn: 0
2016
mHD
Phim lẻ
Lồng tiếng
0.5 GB
101 Phút
Mã: 105859
Đã chọn: 0
2018
HD1080
Phim lẻ
Lồng tiếng
1.4 GB
93 Phút
Phim HD theo Chủ Đề
Mã: 102630
Đã chọn: 8
2011
HD720
Phim lẻ
Phụ đề
6.07 GB
105 Phút
Mã: 103014
Đã chọn: 2
2012
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
6.9 GB
100 Phút
Mã: 103011
Đã chọn: 7
2012
HD720
Phim lẻ
Phụ đề
11.1 GB
90 Phút
Mã: 103005
Đã chọn: 3
2012
HD720
Phim lẻ
Phụ đề
10.7 GB
90 Phút
Mã: 103000
Đã chọn: 5
2012
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
5.7 GB
90 Phút
Mã: 102263
Đã chọn: 7
2009
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
10.7 GB
107 Phút
Mã: 102262
Đã chọn: 5
2011
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
17.2 GB
132 Phút
Mã: 102261
Đã chọn: 7
2011
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
6.9 GB
90 Phút
Mã: 102260
Đã chọn: 8
2010
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
8.3 GB
Phút
Mã: 102259
Đã chọn: 4
2009
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
8.9 GB
101 Phút
Mã: 102258
Đã chọn: 5
2011
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
12.6 GB
134 Phút
Mã: 102257
Đã chọn: 7
2011
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
16.1 GB
140 Phút
Phim 3D
Mã: 130433
Đã chọn: 0
2016
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
15.5 GB
107 Phút
Mã: 130432
Đã chọn: 1
2016
HD 1080
Phim lẻ
Phụ đề
4 GB
117 Phút
Mã: 130431
Đã chọn: 0
2016
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
15 GB
133 Phút
Mã: 130430
Đã chọn: 1
2016
HD 1080
Phim lẻ
Phụ đề
4.2 GB
117 Phút
Mã: 130429
Đã chọn: 0
2016
HD720
Phim lẻ
Phụ đề
1.40 GB
107 Phút
Mã: 130428
Đã chọn: 0
2016
HD720
Phim lẻ
Phụ đề
1.02 GB
109 Phút
Mã: 130427
Đã chọn: 1
2016
HD1080
Phim lẻ
Thuyết minh
11.2 GB
86 Phút
Mã: 130426
Đã chọn: 0
2016
HD1080
Phim lẻ
Thuyết minh
13 GB
101 Phút
Mã: 130425
Đã chọn: 1
2016
HD1080
Phim lẻ
Thuyết minh
13.7 GB
91 Phút
Mã: 130424
Đã chọn: 2
2016
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
12 GB
110 Phút
Mã: 130423
Đã chọn: 2
2016
HD1080
Phim lẻ
Thuyết minh
12.5 GB
113 Phút
Mã: 130422
Đã chọn: 1
Phim - Ca Nhạc Thiếu Nhi
Mã: 105915
Đã chọn: 0
2017
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
2.0 GB
93 Phút
Mã: 105913
Đã chọn: 0
2018
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
4.0 GB
118 Phút
Mã: 105899
Đã chọn: 0
Mã: 105882
Đã chọn: 0
2018
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
3.3 GB
91 Phút
Mã: 105870
Đã chọn: 0
Mã: 105864
Đã chọn: 0
2018
HD1080
Phim lẻ
Lồng tiếng
8.7 GB
108 Phút
Mã: 105863
Đã chọn: 0
2018
HD1080
Phim lẻ
Thuyết minh
7 GB
91 Phút
Mã: 105840
Đã chọn: 0
2018
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
4.4 GB
85 Phút
Mã: 105833
Đã chọn: 0
2017
HD720
Phim lẻ
Phụ đề
4.3 GB
92 Phút
Mã: 105827
Đã chọn: 0
2018
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
3.7 GB
101 Phút
Mã: 105821
Đã chọn: 0
2018
HD1080
Phim lẻ
Thuyết minh
4.8 GB
86 Phút
Mã: 105812
Đã chọn: 0
2018
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
4.4 GB
88 Phút
Phim Bao Hay - Không hay tính tiền gấp đôi
Mã: 190853
Đã chọn: 0
2004
HD720
Phim lẻ
Phụ đề
19.66 GB
135 Phút
Mã: 190850
Đã chọn: 1
2007
HD720
Phim lẻ
Phụ đề
5.38 GB
95 Phút
Mã: 190506
Đã chọn: 1
Mã: 192171
Đã chọn: 1
2010
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
8.3 GB
93 Phút
Mã: 191327
Đã chọn: 1
2010
HD720
Phim lẻ
Phụ đề
8 GB
142 Phút
Mã: 191353
Đã chọn: 0
2006
HD720
Phim lẻ
Phụ đề
4 GB
105 Phút
Mã: 192160
Đã chọn: 1
2010
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
10 GB
9 Phút
Mã: 190491
Đã chọn: 1
2003
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
11.7 GB
137 Phút
Mã: 190477
Đã chọn: 3
2003
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
6.8 GB
87 Phút
Mã: 191150
Đã chọn: 2
1966
HD720
Phim lẻ
Phụ đề
4.6 GB
91 Phút
Mã: 192121
Đã chọn: 2
2011
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
9.1 GB
101 Phút
Mã: 192059
Đã chọn: 3
2009
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
11.5 GB
100 Phút

Bạn đã chọn:

0 GB | 0

SĐT đặt phòng: : 0862673403 - 0982103173