Danh mục
Đăng nhập để chọn phim
Số điện thoại
Mật khẩu
Nhớ tài khoản
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Thành
Hỗ trợ trực tuyến
Hoàng Anh
Thông tin hữu ích
Số người online: 906
Lượt xem trong ngày: 2,091
Lượt xem trong tuần: 11,812
Lượt xem trong tháng: 537,433
Lượt xem toàn bộ: 8,141,965
Phim Game Thiết bị
Action
Mã: 001104
2 DVD
PC
01/07/2013
9 điểm
ESRP: 16
Apogee Software
0 VNĐ
Mã: 001102
1 DVD
PC
10/07/2013
9 điểm
ESRP: 16
Rubicon Organization
0 VNĐ
Mã: 001100
1 DVD
PC
11/07/2013
9 điểm
ESRP: 16
Haemimont Games
0 VNĐ
Mã: 001099
1 DVD
PC
23/7/2013
9 điểm
ESRP: 10
King Art
0 VNĐ
Mã: 001098
1 DVD
PC
01/07/2013
9 điểm
ESRP: 16
Mad Orange
0 VNĐ
Mã: 001096
1 DVD
PC
09/07/2013
9 điểm
ESRP: 16
Realmforge Studios
0 VNĐ
Mã: 001095
3 DVD
PC
02/07/2013
8 điểm
ESRP: 12
Warner Bros. Interactive Entertainment
0 VNĐ
Mã: 001093
1 DVD
PC
01/07/2013
8 điểm
ESRP: 12
Deck 13
0 VNĐ
Mã: 001092
1 DVD
PC
02/07/2013
8 điểm
ESRP: 16
Telltale Games
0 VNĐ
Mã: 001091
1 DVD
PC
31/05/2013
8 điểm
ESRP: 10
Sega
0 VNĐ
Mã: 001089
3 DVD
PC
03/06/2013
9 điểm
ESRP: 16
current-gen
0 VNĐ
Mã: 001087
2 DVD
PC
04/06/2013
9 điểm
ESRP: 18
Dreamatrix Game Studios
0 VNĐ
Strategy
Mã: 001094
2 DVD
PC
12/07/2013
8 điểm
ESRP: 16
Firaxis Games
0 VNĐ
Mã: 001090
3 DVD
PC
27/05/2013
9 điểm
ESRP: 16
Relic
0 VNĐ
Mã: 001070
1 DVD
PC
01/04/2013
9 điểm
ESRP: 14
Gas Pgowered Games
0 VNĐ
Mã: 001062
1 DVD
PC
05/06/2013
8 điểm
ESRP: 16
Valve
0 VNĐ
Mã: 001052
2 DVD
PC
03-05-2013
9 điểm
ESRP: 16
Ubisoft
0 VNĐ
Mã: 001049
1 DVD
PC
29/04/2013
9 điểm
ESRP: 16
Hidden Path Entertainment, Ensemble Studios
0 VNĐ
Mã: 001042
1 DVD
PC
19/04/2013
9 điểm
ESRP: 18
Snowbird Games.
0 VNĐ
Mã: 001040
1 DVD
PC
23/05/2013
9 điểm
ESRP: 16
Stardock.
0 VNĐ
Mã: 001039
1 DVD
PC
15/05/2013
9 điểm
ESRP: 14
11 bit studios
0 VNĐ
Mã: 001021
3 DVD
PC
13/03/2013
9 điểm
ESRP: 18
Blizzard Entertainment
0 VNĐ
Mã: 001006
1 DVD
PC
01/02/2013
9 điểm
ESRP: 12
Paradox Development Studio
0 VNĐ
Mã: 000997
1 DVD
PC
01/02/2013
9 điểm
ESRP: 12
Cyanide Studios
0 VNĐ
Sport
Mã: 001103
2 DVD
PC
17/07/2013
8 điểm
ESRP: 12
Eutechnyx
0 VNĐ
Mã: 001097
1 DVD
PC
09/07/2013
9 điểm
ESRP: 10
Electronic Arts
0 VNĐ
Mã: 001088
2 DVD
PC
20.06.2013
9 điểm
ESRP: 12
MileStone Inc.
0 VNĐ
Mã: 001085
1 DVD
PC
24-6-2013
9 điểm
ESRP: 12
Hello Games
0 VNĐ
Mã: 001080
1 DVD
PC
28/05/2013
8 điểm
ESRP: 12
Excalibur Publishing Limited
0 VNĐ
Mã: 001071
1 DVD
PC
07/06/2013
10 điểm
ESRP: 12
Rondomedia
0 VNĐ
Mã: 001067
2 DVD
PC
27/5/2013
9 điểm
ESRP: 14
Codemasters
0 VNĐ
Mã: 001064
2 DVD
PC
02/11/2012
8 điểm
ESRP: 12
Sports Interactive
0 VNĐ
Mã: 001045
1 DVD
PC
01/05/2013
7 điểm
ESRP: 12
EA Games
0 VNĐ
Mã: 001044
1 DVD
PC
10/03/2013
9 điểm
ESRP: 10
Atomic Motion
0 VNĐ
Mã: 001037
1 DVD
PC
13/05/2013
8 điểm
ESRP: 14
Firebrand Games
0 VNĐ
Mã: 001034
1 DVD
PC
10/06/2013
9 điểm
ESRP: 10
SCS Software
0 VNĐ
Simulations
Mã: 001078
1 DVD
PC
26/6/2013
9 điểm
ESRP: 10
The Sims Studio
0 VNĐ
Mã: 001059
1 DVD
PC
26/05/2013
9 điểm
ESRP: 10
Electronic Arts
0 VNĐ
Mã: 001011
1 DVD
PC
01/02/2013
9 điểm
ESRP: 10
Electronic Arts
0 VNĐ
Mã: 001002
2 DVD
PC
30/07/2012
8 điểm
ESRP: 12
Focus Home Interactive
0 VNĐ
Mã: 000990
1 DVD
PC
01/02/2013
9 điểm
ESRP: 12
Electronic Arts
0 VNĐ
Mã: 000985
1 DVD
PC
06/08/2012
9 điểm
ESRP: 16
Atomic Motion
0 VNĐ
Mã: 000959
1 DVD
PC
03/8/2009
9 điểm
ESRP: 16
Epicenter
0 VNĐ
Mã: 000946
1 DVD
PC
06/08/2012
8 điểm
ESRP: 10
Electronic Arts
0 VNĐ
Mã: 000944
1 DVD
PC
26/10/2012
8 điểm
ESRP: 10
Electronic Arts
0 VNĐ
Mã: 000930
1 DVD
PC
04/09/2012
8 điểm
ESRP: 10
Headup Games
0 VNĐ
Mã: 000867
1 DVD
PC
4/9/2012
9 điểm
ESRP: 10
Maxis/The Sims Studio
0 VNĐ
Mã: 000850
1 DVD
PC
06/08/2012
9 điểm
ESRP: 12
EA Games
0 VNĐ
Kid game
Dữ liệu đang được cập nhật.
Game Online
Dữ liệu đang được cập nhật.
Combat Simulations
Mã: 001076
1 DVD
PC
24/08/2012
9 điểm
ESRP: 16
AMPLITUDE studios
0 VNĐ
Mã: 001061
2 DVD
PC
4/6/2013
8 điểm
ESRP: 15
Eugen Systems
0 VNĐ
Mã: 001038
1 DVD
PC
07/05/2013
9 điểm
ESRP: 16
Most Wanted
0 VNĐ
Mã: 001032
1 DVD
PC
30/04/2013
8 điểm
ESRP: 14
Born Ready Games Ltd.
0 VNĐ
Mã: 001026
1 DVD
PC
18/04/2013
9 điểm
ESRP: 14
Atomic Motion
0 VNĐ
Mã: 001013
1 DVD
PC
01/02/2013
9 điểm
ESRP: 16
1C
0 VNĐ
Mã: 000999
2 DVD
PC
12/03/2013
9 điểm
ESRP: 18
studio Ubisoft Romania
0 VNĐ
Mã: 000996
1 DVD
PC
01/02/2013
9 điểm
ESRP: 16
2K Czech
0 VNĐ
Mã: 000988
2 DVD
PC
21-11-2011
8 điểm
ESRP: 18
2K Czech
0 VNĐ
Mã: 000986
1 DVD
PC
01/02/2013
8 điểm
ESRP: 16
Giải trí Wraith
0 VNĐ
Mã: 000969
1 DVD
PC
04/09/2012
9 điểm
ESRP: 12
Electronic Arts
0 VNĐ
Mã: 000960
1 DVD
PC
26/10/2009
9 điểm
ESRP: 16
Omega Force
0 VNĐ
Puzzle
Dữ liệu đang được cập nhật.
GameCD cấu hình thấp
Dữ liệu đang được cập nhật.
Game Mini
Dữ liệu đang được cập nhật.
Phần mềm
Dữ liệu đang được cập nhật.
Giáo trình điện tử
Dữ liệu đang được cập nhật.

Bạn đã chọn:

Tổng số: 00 Game

SĐT đặt phòng: : 0862673403 - 0982103173