Danh mục phim
Đăng nhập để chọn phim
Số điện thoại
Mật khẩu
Nhớ tài khoản
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Thành
Hỗ trợ trực tuyến
Hoàng Anh
Thông tin hữu ích
Số người online: 567
Lượt xem trong ngày: 1,646
Lượt xem trong tuần: 11,367
Lượt xem trong tháng: 536,988
Lượt xem toàn bộ: 8,141,520
Phim Game Thiết bị
Phim HD châu Mỹ - Âu
Mã: 106035
Đã chọn: 0
2019
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
1.75 GB
118 Phút
Mã: 106033
Đã chọn: 0
2019
HD720
Phim lẻ
Thuyết minh
1.0 GB
92 Phút
Mã: 106031
Đã chọn: 0
2019
HD1080
Phim lẻ
Thuyết minh
5.84 GB
168 Phút
Mã: 106030
Đã chọn: 0
2019
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
11 GB
115 Phút
Mã: 106028
Đã chọn: 0
2019
HD1080
Phim lẻ
Thuyết minh
0.71 GB
100 Phút
Mã: 106027
Đã chọn: 0
2018
HD720
Phim lẻ
Thuyết minh
1.04 GB
104 Phút
Mã: 106026
Đã chọn: 0
2019
HD720
Phim lẻ
Thuyết minh
1 GB
87 Phút
Mã: 106025
Đã chọn: 0
2019
HD720
Phim lẻ
Thuyết minh
1 GB
102 Phút
Mã: 106024
Đã chọn: 0
2019
HD720
Phim lẻ
Thuyết minh
3.31 GB
113 Phút
Mã: 106023
Đã chọn: 0
2019
HD720
Phim lẻ
Thuyết minh
3.81 GB
129 Phút
Mã: 106022
Đã chọn: 0
2019
HD720
Phim lẻ
Lồng tiếng
9.33 GB
131 Phút
Mã: 106021
Đã chọn: 0
2019
HD720
Phim lẻ
Thuyết minh
1.40 GB
128 Phút
Phim HD châu Á
Mã: 106032
Đã chọn: 0
2019
HD720
Phim lẻ
Phụ đề
1.23 GB
135 Phút
Mã: 106029
Đã chọn: 0
2019
HD720
Phim lẻ
Thuyết minh
1.14 GB
110 Phút
Mã: 106018
Đã chọn: 0
2019
HD1080
Phim lẻ
Thuyết minh
4.20 GB
118 Phút
Mã: 106004
Đã chọn: 0
2019
HD720
Phim lẻ
Lồng tiếng
0.5 GB
92 Phút
Mã: 106003
Đã chọn: 0
2019
HD720
Phim lẻ
Lồng tiếng
0.4 GB
100 Phút
Mã: 106002
Đã chọn: 0
2018
HD1080
Phim lẻ
Lồng tiếng
1.09 GB
90 Phút
Mã: 106000
Đã chọn: 0
2019
HD1080
Phim lẻ
Lồng tiếng
2.32 GB
99 Phút
Mã: 105999
Đã chọn: 0
2018
HD1080
Phim lẻ
Lồng tiếng
1.68 GB
85 Phút
Mã: 105998
Đã chọn: 0
2018
HD720
Phim lẻ
Phụ đề
0.35 GB
100 Phút
Mã: 105988
Đã chọn: 0
2018
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
2.86 GB
116 Phút
Mã: 105991
Đã chọn: 0
2018
HD1080
Phim lẻ
Thuyết minh
3.07 GB
130 Phút
Mã: 105982
Đã chọn: 0
Phim HD theo Chủ Đề
Mã: 102630
Đã chọn: 8
2011
HD720
Phim lẻ
Phụ đề
6.07 GB
105 Phút
Mã: 103014
Đã chọn: 2
2012
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
6.9 GB
100 Phút
Mã: 103011
Đã chọn: 7
2012
HD720
Phim lẻ
Phụ đề
11.1 GB
90 Phút
Mã: 103005
Đã chọn: 3
2012
HD720
Phim lẻ
Phụ đề
10.7 GB
90 Phút
Mã: 103000
Đã chọn: 5
2012
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
5.7 GB
90 Phút
Mã: 102263
Đã chọn: 7
2009
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
10.7 GB
107 Phút
Mã: 102262
Đã chọn: 5
2011
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
17.2 GB
132 Phút
Mã: 102261
Đã chọn: 7
2011
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
6.9 GB
90 Phút
Mã: 102260
Đã chọn: 8
2010
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
8.3 GB
Phút
Mã: 102259
Đã chọn: 4
2009
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
8.9 GB
101 Phút
Mã: 102258
Đã chọn: 5
2011
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
12.6 GB
134 Phút
Mã: 102257
Đã chọn: 7
2011
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
16.1 GB
140 Phút
Phim 3D
Mã: 130433
Đã chọn: 0
2016
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
15.5 GB
107 Phút
Mã: 130432
Đã chọn: 1
2016
HD 1080
Phim lẻ
Phụ đề
4 GB
117 Phút
Mã: 130431
Đã chọn: 0
2016
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
15 GB
133 Phút
Mã: 130430
Đã chọn: 1
2016
HD 1080
Phim lẻ
Phụ đề
4.2 GB
117 Phút
Mã: 130429
Đã chọn: 0
2016
HD720
Phim lẻ
Phụ đề
1.40 GB
107 Phút
Mã: 130428
Đã chọn: 0
2016
HD720
Phim lẻ
Phụ đề
1.02 GB
109 Phút
Mã: 130427
Đã chọn: 1
2016
HD1080
Phim lẻ
Thuyết minh
11.2 GB
86 Phút
Mã: 130426
Đã chọn: 0
2016
HD1080
Phim lẻ
Thuyết minh
13 GB
101 Phút
Mã: 130425
Đã chọn: 1
2016
HD1080
Phim lẻ
Thuyết minh
13.7 GB
91 Phút
Mã: 130424
Đã chọn: 2
2016
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
12 GB
110 Phút
Mã: 130423
Đã chọn: 2
2016
HD1080
Phim lẻ
Thuyết minh
12.5 GB
113 Phút
Mã: 130422
Đã chọn: 1
Phim - Ca Nhạc Thiếu Nhi
Mã: 106034
Đã chọn: 0
Mã: 106013
Đã chọn: 0
Mã: 106012
Đã chọn: 0
2019
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
3.3 GB
86 Phút
Mã: 105969
Đã chọn: 0
2018
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
3.9 GB
113 Phút
Mã: 105968
Đã chọn: 0
2018
HD720
Phim lẻ
Phụ đề
3 GB
85 Phút
Mã: 105967
Đã chọn: 0
2019
HD720
Phim lẻ
Phụ đề
4.6 GB
87 Phút
Mã: 105947
Đã chọn: 0
2018
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
2.6 GB
97 Phút
Mã: 105915
Đã chọn: 0
2017
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
2.0 GB
93 Phút
Mã: 105913
Đã chọn: 0
2018
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
4.0 GB
118 Phút
Mã: 105899
Đã chọn: 0
Mã: 105882
Đã chọn: 0
2018
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
3.3 GB
91 Phút
Mã: 105870
Đã chọn: 0
Phim Bao Hay - Không hay tính tiền gấp đôi
Mã: 106016
Đã chọn: 0
2019
HD1080
Phim lẻ
Lồng tiếng
6.24 GB
127 Phút
Mã: 190853
Đã chọn: 0
2004
HD720
Phim lẻ
Phụ đề
19.66 GB
135 Phút
Mã: 190850
Đã chọn: 1
2007
HD720
Phim lẻ
Phụ đề
5.38 GB
95 Phút
Mã: 190506
Đã chọn: 1
Mã: 192171
Đã chọn: 1
2010
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
8.3 GB
93 Phút
Mã: 191327
Đã chọn: 1
2010
HD720
Phim lẻ
Phụ đề
8 GB
142 Phút
Mã: 191353
Đã chọn: 0
2006
HD720
Phim lẻ
Phụ đề
4 GB
105 Phút
Mã: 192160
Đã chọn: 1
2010
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
10 GB
9 Phút
Mã: 190491
Đã chọn: 1
2003
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
11.7 GB
137 Phút
Mã: 190477
Đã chọn: 3
2003
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
6.8 GB
87 Phút
Mã: 191150
Đã chọn: 2
1966
HD720
Phim lẻ
Phụ đề
4.6 GB
91 Phút
Mã: 192121
Đã chọn: 2
2011
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
9.1 GB
101 Phút

Bạn đã chọn:

0 GB | 0

SĐT đặt phòng: : 0862673403 - 0982103173